מחיקת רישום משטרתי

עו"ד ליאור פרץ

מאמר זה יעסוק בעילות סגירת תיקים משטרתיים והדרכים למחיקתן מהמרשם הפלילי.

רבים מאתנו שמענו על אותם “ילדים טובים” שהסתבכו בפלילים בצעירותם, בין אם בתקופת מרד הנעורים כשרצו להיות “חלק מהחבר’ה” ובין אם בעת שירותם הצבאי כאשר התקשו להסתגל למסגרת הצבאית הנוקשה. כך גם לגבי אנשים אשר במהלך חייהם הבוגרים נקלעו לתקופת שפל בחייהם, במהלכה צברו לחובתם רישומים פליליים. אלא שכעת כאשר בגרו או עברו את אותה תקופת שפל נאלצים אותם אנשים להתמודד עם השלכותיו של הרישום הפלילי בחיי היומיום המפריע להם לא פעם “לפתוח דף חדש” בחייהם ולהסיר את אותו “כתם” מהעבר.

המרשם הפלילי הינו מאגר מידע המנוהל על ידי משטרת ישראל, מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981, ואשר כולל מידע פלילי אודות אזרחי המדינה ותושביה. המרשם הפלילי כולל מידע הן על רישום פלילי והן על רישום משטרתי.

הרישום המשטרתי מכיל רישום בדבר חקירות שנפתחו והסתיימו ללא העמדה לדין או תלונות שהוגשו ולא נחקרו, וכן רישום בדבר תיקי חקירה ותיקי בית משפט שעודם פתוחים ומתנהלים.

כבר כעת, אדגיש, כי לצורך הגשת בקשה בעלת סיכויי הצלחה גבוהים למחיקת רישום פלילי/משטרתי קיימת חשיבות עליונה להתייעץ עם עו”ד פלילי מיד לאחר שנתקבלה הודעה על סגירת התיק הפלילי כנגדכם, שכן לעו”ד פלילי יש את הכלים והידע המקצועי לבחון את עילת סגירת התיק תוך בחינת מכלול החומר המשפטי והראייתי, כך שניתן יהיה “לנקות את הכתם” המופיע במרשם הפלילי.

קיימות מספר עילות סגירה של תיקי חקירה משטרתיים, כשלכל אחת מהן ישנה משמעות אחרת הן מבחינה מהותית והן מבחינת המרשם הפלילי המופיע ברישומי משטרת ישראל, כדלקמן:

  1. העדר אשמה.
  2. חוסר ראיות.
  3. חוסר עניין לציבור.

מטרתו של עורך הדין היא להביא למחיקת הרישום המשטרתי מהמרשם הפלילי באמצעות הגשת בקשה ליחידה החוקרת לשינוי עילת סגירת התיק לעילה של העדר אשמה המובילה למחיקה מוחלטת. במידה ודרך זו לא צלחה, ניתן לפנות למטה הארצי כעבור מספר שנים, בבקשה למחיקת רישום משטרתי, מחמת חלוף הזמן.