הליכי מעצר

עו"ד ליאור פרץ

מעצר במשפט פלילי הינו הליך שמטרתו לאפשר לרשות החוקרת (משטרה/רשות חוקרת אחרת, כגון:רשויות המס) לבצע מלאכתה בצורה יעילה ואפקטיבית לצורך איסוף ראיות בתיק החקירה המתנהל על ידה. אולם, מנגד, הליך המעצר פוגע פגיעה חמורה בחירותו של אדם וזאת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לשם כך, הוסדרו כללים ברורים, המעוגנים בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ”ו-1996, לניהול חוקי ותקין של הליכי המעצר על מנת שהפגיעה בחשוד תהיה מינימאלית ומידתית. 

ככלל, קיימים שני סוגי מעצרים עיקריים: “מעצר ימים” ו”מעצר עד תום ההליכים”.

  • “מעצר ימים” – זהו מעצר בטרם הגשת כתב אישום. זהו המעצר הראשוני בו נלקח החשוד בעבירה לחקירה שמטרתה בירור העובדות ואיסוף הראיות.

“מעצר ימים” יכול שיתבצע עפ”י צו שופט זאת כאשר למשטרה ישנו מידע מוקדם על עבירה שהתבצעה או שעומדת להתבצע, ואז למשטרה / הגוף החוקר ישנו הזמן לבקש צו מעצר. קיימת אפשרות נוספת והיא ביצוע מעצר ע”י שוטר ללא צו של בית משפט, מקרה זה מתקיים כאשר הנסיבות מצדיקות מעצר מיידי (למשל: אדם המבצע בפני השוטר עבירה בת מעצר) או כאשר אדם נדרש לחקירה.

הליך המעצר פוגע פגיעה חמורה בחירותו של אדם וזאת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לשם כך, הוסדרו כללים ברורים, המעוגנים בחוק סדר הדין הפלילי

  • “מעצר עד תום ההליכים” – זהו מעצר לאחר הגשת כתב אישום. במקביל להגשת כתב האישום, עומדת בפני התביעה האפשרות להגיש לבית המשפט בקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד הנאשם, אשר קבלתה תביא למעצרו של הנאשם עד לתום המשפט.

השוני בין סוגי המעצר הנ”ל, הינו במטרות המעצר וכן במשך זמן המעצר. ב”מעצר ימים” מדובר במעצר ראשוני שנועד בעיקר לצרכי חקירה, ועל כן הוא מפוקח ומבוקר ע”י בית המשפט כך שניתן להאריך את תקופת המעצר עד 30 יום (חריג: ניתן להאריך מעבר לכך רק באישור היועמ”ש). לעומת זאת, מעצר עד תום ההליכים נועד למנוע אפשרות לשבש את המשך המשפט (כגון: פגיעה בעדים, איומים על עדים וכו’), ומשך הזמן המקסימאלי שלו הוא עד 9 חודשים (חריג: במידה וטרם ניתנה הכרעת דין, ניתן להאריך את המעצר באישור שופט בית המשפט העליון).