עבירות סמים

עבירות סמים נוגעות ברובן הגדול לאנשים נורמטיביים אשר החליטו “להתנסות” בשימוש בסם כחלק מהאווירה/ מהחבר’ה, כדי להרגיש את “החוויה” המסקרנת מבחינתם. מחד, אין המדובר בעבריינים “מקצועיים” סוחרי סמים או נרקומנים, ומנגד עדיין מדובר בביצוע עבירה פלילית.

תחום עבירות הסמים הינו רחב ומגוון, ובכל תיק יש לבחון לעומק את הנסיבות הייחודיות לגבי החשוד/נאשם הספציפי, סוג הסם [סמים “קשים/”קלים”], כמות הסם שנתפסה, האם מדובר בשימוש עצמי או סחר בסמים וכו’.

לכן, קיימת חשיבות עליונה להיוועץ בעו”ד פלילי מנוסה אשר יוכל להעניק ייעוץ ראשוני מקצועי בטרם כניסתך לחקירה, ובהמשך הדרך לטפל באופן הנכון לצורך סגירת התיק הפלילי בצורה המיטבית.