סגירת תיק פלילי

לאחר שלב החקירה קיימת האפשרות בהתאם לכל תיק ונסיבותיו, לבחון את סגירת התיק מול הרשות החוקרת באחת מהעילות המצוינות בחוק [חוסר אשמה, חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור]. לחילופין, וככל שחומר החקירה כבר הועבר לתביעה/פרקליטות ובטרם הוגש כתב אישום ניתן לבחון את סגירת התיק במסגרת הליך שימוע, וזאת ניתן לעשות באמצעות עו”ד פלילי מנוסה המכיר את מכלול האפשרויות המשפטיות הקיימות בחוק ובפסיקה.

גם לאחר שהוגש כתב אישום כנגדכם עדיין “לא נאמרה המילה האחרונה”, וגם במצב זה יש מקום לבחון את חומר הראיות הקיים בתיק באמצעות עו”ד פלילי מנוסה, ובמקרים המתאימים תוגש בקשה לביטול/מחיקת כתב האישום.

עו"ד פלילי ליאור פרץ

מספק ייצוג משפטי מקצועי ללקוחותיו המעוניינים לפתוח דף חדש בחייהם, במסגרת ניהול מו"מ עם רשויות התביעה והחקירה והגשת בקשה מנומקת לסגירת התיק הפלילי בעניינם.