ההליך הפלילי

עו"ד ליאור פרץ

מטרת המאמר, להציג בפניכם סקירה “על קצה המזלג” של ההליך הפלילי במשפט הישראלי.

ההליך פלילי נפתח לאחר שלמשטרה נודע על ביצוע עבירה, בשלב זה תפתח המשטרה בחקירה. תפקידה של המשטרה בשלב זה הינו לברר האם אכן נעברה עבירה ומי ביצע אותה. לשם בירור השאלות הנ”ל, מוקנות למשטרה סמכויות רבות עפ”י חוק לצורך ניהול הליכי החקירה ואיסוף הראיות הנדרשות בכל תיק ותיק. למשטרה קיימת הסמכות החוקית להשתמש בכל אחת מן הפעולות הבאות: חקירת חשודים ועדים, עיכוב חשודים, ביצוע מעצרים, תצפיות ומעקבים, עריכת חיפושים על גוף ובחצרים וכן תפיסת חפצים וחילוטם.

בסיומה של החקירה מעבירה המשטרה את חומר החקירה שנאסף לתביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות) לצורך בחינת הראיות בתיק, ובמידה ואלו יגיעו לכלל מסקנה, כי קיימות ראיות מספקות להרשעה בתיק, כלומר קיים סיכוי סביר להרשעה, אזי יוגש כתב אישום. לעומת זאת, במידה שהמסקנה תהיה כי לא קיים סיכוי סביר להרשעה, במקרה כזה יורו על סגירת התיק באחת משלוש העילות הקיימות בחוק (חוסר אשמה, חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור).

במידה שמוגש כתב אישום, יחל השלב העיקרי בהליך הפלילי והוא שלב המשפט. במשפט יביאו הצדדים (התביעה והסנגוריה) ראיות להוכחת אשמתו / אי אשמתו של הנאשם כשבסיום שלב זה  יערכו הצדדים סיכומים לעניין האשמה. השלב הבא זהו השלב בו נותן בית המשפט הכרעת דין מנומקת (הרשעה / זיכוי), במידה שהנאשם הורשע יסתיים התיק בגזר דין שייקבע את העונש שיוטל עליו.

יובהר, כי לצדדים קיימת האפשרות להגיש ערעור על הזיכוי/ההרשעה וכן על חומרת העונש.

חשוב לציין, כי מיד עם פתיחת חקירה משטרתית רצוי ליצור קשר מיידי עם עו”ד פלילי שכן זהו שלב קריטי ביותר המשפיע על המשך ההליכים בתיק. התייעצות בשלב מוקדם עם עו”ד פלילי, יכולה להביא לסגירת התיק עוד בשלב החקירה או למצער להפחית משמעותית את חומרת האישומים שיופיעו בכתב האישום.