מחיקת רישום פלילי

עו"ד ליאור פרץ

מאמר זה יעסוק בהבנת המושג “רישום פלילי” ובדרכים הקיימות למחיקת רישום פלילי.

רישום פלילי, כשמו כן הוא, רישום הליך פלילי שהתנהל בבית המשפט.

הרישום הפלילי של אדם מופיע במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, וזאת מכח חוק המרשם פלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. רישום פלילי יופיע רק במקרה בו הורשע אדם במסגרת הליך פלילי שהתנהל כנגדו. חשוב לציין, כי אין חובה שהרשעתו של אדם תסתיים בעונש מאסר בפועל כדי שיופיע לחובתו רישום פלילי, גם הרשעה ללא מאסר בצידה, כגון: צו מבחן, מאסר על תנאי, עבודות שירות, מתן צו “אי הרשעה”, של”צ וכו’, יותירו למורשע רישום פלילי.

מרגע מתן גזר הדין מתחילה לפי החוק תקופת התיישנות, הנמשכת לפחות 7 שנים (במקרה של הרשעה ללא מאסר), ויש אף למעלה מ-10 שנים. רק לאחר שמסתיימת תקופת ההתיישנות, נפתחת לה תקופה חדשה הנקראת תקופת המחיקה הנמשכת בד”כ 10 שנים.

כיצד מוחקים רישום פלילי ?

הדרך הראשונה, הינה מחיקת אוטומטית עפ”י התקופות המופיעות בחוק, אלא שתקופות אלה הינן ארוכות ויכולות להשפיע ולהפריע למהלך החיים התקין של מי שרוצה לפתוח דף חדש בחייו.

הדרך השנייה, מופיעה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981, המסמיך את נשיא המדינה לקצר את תקופת ההתיישנות ו/או תקופת המחיקה החלות על הרשעה מסוימת.

בקשה המוגשת לנשיא המדינה, מועברת למחלקת חנינות במשרד המשפטים אשר בוחנת היטב את הבקשה בטרם תיתן את המלצתה הסופית בדבר קבלתה או דחייתה.

החשיבות של מחיקת הרישום הפלילי מתבטאת הן ברמה הרגשית-אישית של האדם המורשע אשר רוצה להסיר את הכתם המוטל עליו מאז הרשעתו בדין. והן מבחינה פרקטית, כך שכל עוד מופיע רישום פלילי לחובתו יש בכך כדי למנוע ממנו להתקבל למקומות עבודה מסוימים, קבלת הסמכה במקצועות מסוימים, קבלת ויזה לחו”ל, קבלת רישיון לנשק וכו’.

יודגש, כי מרבית הבקשות המוגשות לנשיא המדינה – נדחות, ועל כן חשוב והכרחי לפנות לעו”ד פלילי הבקי בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה אשר יבחן את פרטי המקרה הספציפי וכך יעלה את  סיכויי ההצלחה לקבלת הבקשה למחיקת רישום פלילי.