צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הינן עבירות כלכליות המבוצעות על ידי אנשים בעלי מעמד והשפעה בשירות הציבורי או בגופים/חברות פרטיות.

עבירות צווארון לבן יכולות להתבצע באופן ישיר, כגון: מעילה או מרמה במקום העבודה של העבריין. כמו כן, העבירה יכולה להתבצע באופן עקיף, כגון: מתן שוחד לצורך קבלת מידע פנים או קבלת טובת הנאה.

בשנים האחרונות אנו נחשפים לפרשיות רבות בתחום הצווארון הלבן, כדוגמת ראשי ערים החשודים במתן הקלות/היתרים/אישורי בנייה לקבלנים בתמורה לקבלת שוחד/טובות הנאה. כשבמצבים אלה נדרשת התערבות מיידית של עו”ד פלילי מנוסה כבר בראשית ההליך הפלילי.

עו"ד פלילי ליאור פרץ

חשוד או נאשם בעבירות צווארון לבן? צור קשר מיידי עם עו"ד פלילי....